my.Visility
VISILITY SMART BOLIG

Visility Smart Bolig giver en nem, intuitiv og smart styring af lys, el, indeklima, tryghed og komfort i den nye bolig.

Visisility gør det nemmere at levere en smart bolig ved at understøtte processen fra salg til installation og drift.

Visility løsningen er sammensat af produkter fra forskellige leverandører, og den grundliggende infrastruktur er baseret på den internationale standard DALI, hvormed løsningen er fremtidssikret og kan vedligeholdes samt udvides med komponenter fra mange producenter.

Visility Smart Bolig er en samlet løsning af smarte funktioner for den moderne bolig med komfort og bedre indeklima, som giver familien overblik og tryghed i hverdagen.

Til inspiration kan brochure downloades eller rekvireres i trykt udgave, og yderlig information kan opsøges her på hjemmesiden.

Hent brochure
PROCESSEN

PROJEKTERING

Når boligens indretning er fastlagt, udarbejder Visility tre forslag med varierende udstyrsniveau til bygherren med bl.a. belysningsplan og funktionsbeskrivelse. I dialog med byggefirmaet/installatøren tilpasses til den ønskede løsning.

INSTALLATION

Til brug for installationen udarbejder Visility dokumentation i form af bl.a. komponentlister og kabellister. Før montering leverer Visility en færdig styretavle samt udvalgte komponenter, der er færdig konfigurerede og mærkede, klar til montage. Inden overdragelsen tester elektrikeren installationen igennem.

DRIFT

Når installationen er i drift, sørger Visility for at holde systemet opdateret med rettelser og forbedringer. Bygherren kan gratis installere Visility Mobile App, som ud over betjening og indstillinger også indeholder online hjælp til brug af installationen. Derudover, kan bygherren altid henvende sig til Visility for hjælp.

APPLIKATIONER

Boliger er forskellige i størrelse, og familier har forskellige behov og ønsker. Det betyder, at der er meget at forholde sig til, når en smart bolig skal sammensættes. For at gøre dette enklere, tilbyder Visility at sammensætte 3 uforpligtgende forslag, som udgangspunkt for den endelige løsning.

I nedenstående kategorier kan der læses mere om de enkelte elementer og applikationer som kan indgå i Visility Smart Bolig.